12.02.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Opinia ZG ZNP 12.02.2018...

Czytaj więcej

12.02.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Opinia ZG ZNP 12.02.2018...

Czytaj więcej

02.02.2018

Projekty rozp. MEN: 1) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły, placówki i przedszkola krajoznawstwa i turystyki; 2) zmieniającego rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły, placówki i przedszkola krajoznawstwa i turystyki

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

01.02.2018

Odpowiedź MRPiPS na pismo ZG ZNP dot. projektu rozp. MRPiPS zmieniającego rozp. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Odpowiedź MRPiPS...

Czytaj więcej

01.02.2018

Projekt rozp. zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

09.01.2018

Projekt rozp. MKiDzN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej